Książka- wierny przyjaciel czy trująca lektura? Omów na ...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Książka - wierny przyjaciel czy trująca lektura? Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Alighieri, D. Piekło

2. Cervantes, Miguel. Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy

3. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara.

4. Flaubert, Gustav. Pani Bovary.

5. Herling- Grudziński, G. Inny świat.

6. Mickiewicz, Adam. Dziady. Cz. IV.

7. Orzeszkowa, E. Cham.

8. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

9. Prus, B. Lalka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)