Kłótnia, spór jako motywy literackie. Omów na wybranych przykł.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Kłótnia, spór jako motywy literackie. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Krótka rozprawa

2. Kochanowski, J. Odprawa posłów greckich

3. Mickiewicz, A. Romantyczność

4. Molier. Świętoszek.

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

6. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

8. Prus, B. Lalka.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)