Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat wykorzystując teksty literackie z różnych epok.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Broniewski, W. Brzoza

2. Herbert, Z. Dęby

3. Karpiński, F. Laura i Filon

4. Kochanowski, J. Na lipę

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.

6. Orzeszkowa, E. Gloria victis

7. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

8. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian

9. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

10. Staff, L. Wysokie drzewa

11. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)