Różne wizerunki artystów słowa. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne wizerunki artystów słowa. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Baudelaire, Ch. Albatros,

2. Horacy. Non usitata,

3. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

5. Naruszewicz, A. Chudy literat,

6. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

7. Przerwa- Tetmajer, K. Evviva l'arte,

8. Staff, L. Ars poetica,

9. Tuwim, J. Poezja.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)