Przed czym uciekają bohaterowie literaccy? Zanalizuj motyw...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przed czym uciekają bohaterowie literaccy? Zanalizuj motyw ucieczki w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Cervantes, M. Don Kichot,

2. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

3. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

4. Kafka, F. Proces,

5. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

7. Prus, B. Lalka,

8. Szekspir, W. Romeo i Julia,

9. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)