Obecność motywu córki w utworach różnych epok literackich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obecność motywu córki w utworach różnych epok literackich. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Balzak, H. Ojciec Goriot,

2. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

3. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

4. Kochanowski, J. Treny,

5. Kruczkowski, L. Niemcy,

6. Mickiewicz, A. Kurhanek Maryli,

7. Nałkowska, Z. Granica


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)