Najsłynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Najsłynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Dąbrowska, M. Noce i dnie,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

5. Żeromski, S. Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)