Motyw wyboru.Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw wyboru. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym,

2. Camus, A. Dżuma,

3. Corneille, P. Cyd,

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

6. Sofokles. Antygona,

7. Szekspir, W. Makbet,

8. Żeromski, S. Ludzie bezdomni,

9. Żeromski, S. Przedwiośnie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)