Motyw wieży Babel w literaturze. Omów w oparciu o wybrane...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw wieży Babel w literaturze. Omów w oparciu o wybrane przykłady.


Literatura podmiotu:

1. Kochanowski, J. Odprawa posłów greckich,

2. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

4. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

5. Reymont, W. Chłopi,

6. Szekspir, W. Romeo i Julia,

7. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)