Motyw vanitas w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw vanitas w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym,

2. Kasprowicz, J. Krzak dzikiej róży,

3. Kochanowski, J. O żywocie ludzkim,

4. Naborowski, D. Krótkość żywota, Marność,

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

6. Przerwa- Tetmajer, K. Koniec wieku XIX,

7. Sęp- Szarzyński, M. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)