Motyw nieśmiertelności. Rozwiń temat w oparciu o wybrane...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw nieśmiertelności. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.


Literatura podmiotu:

1. Horacy. Exegi monumentum..., Non usitata…,

2. Kochanowski, J. Ku Muzom , Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony,

3. Mickiewicz, A. Ajudah,

4. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

5. Słowacki, J. Testament mój,

6. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

7. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

8. Tuwim, J. Sitowie.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)