Motyw cnoty. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw cnoty. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Herbert, Z. Przesłanie Pana Cogito,

2. Herling- Grudziński, G. Inny świat,

3. Kochanowski, J. Pieśń XIX, Wykład cnoty,

4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

5. Platon. Państwo.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)