Literackie wizerunki idealistów.Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie wizerunki idealistów. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Cervantes, M. Don Kichot,

2. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

3. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

4. Prus, B. Lalka,

5. Żeromski, S. Ludzie bezdomni.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)