Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj temat uwzględniają chronologię epok.


Literatura podmiotu:

1. Arystoteles. Poetyka,

2. Horacy. Exegi monumentum,

3. Kochanowski, J. Muza, Ku muzom, Pieśń IX,

4. Norwid, C, K. Fortepian Szopena, Promethidion,

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

6. Prus, B. Lalka,

7. Przerwa, Tetmajer, K. Evviva l'arte,

8. Przybyszewski, S. Confiteor,

9. Wierzyński, K. Manifest szalony,

10. Wyspiański, S. Wesele.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)