Codzienność w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Codzienność w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury różnych epok. 

 

Literatura podmiotu: 

1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

2. Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem,

3. Rej Mikołaj, Antologie –Żywot człowieka poczciwego,

4. Reymont Władysław Stanisław, Chłopi.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)