Odwołując się do literatury omów znaczenie codzienności...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Należy uwierzyć, że w tym powszednim krzątaniu są też jakieś rzeczy wiekuiste, powszechne”- (Maria Dąbrowska). Odwołując się do literatury omów znaczenie codzienności w życiu człowieka.


Literatura podmiotu:

1. Białoszewski, M. Pamiętniku z powstania warszawskiego,

2. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

3. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

4. Hłasko, M. Pętla, Osmy dzień tygodnia, Śliczna dziewczyna, Pierwszy krok w chmurach,

5. Homer. Iliada,

6. Joyce, J. Ulisses,

7. Konwicki, T. Mała apokalipsa,

8. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

9. Prus, B. Lalka,

10. Reymont, W. Chłopi,

11. Reymont, W. Ziemia obiecana.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)