Miłość tristaniczna a miłość nazareńska - porównaj ich odmiany..

E-mail

Cena: 49 zł

 

Miłość tristaniczna a miłość nazareńska - porównaj ich odmiany w oparciu o wybrany materiał literacki.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Bedier, J. Dzieje Tristana i Izoldy

2. Curtis, D. Przejmujący z oddali.

3. Dąbrowska, M. Noce i dnie.

4. Kundera, M. Nieznośna lekkość bytu.

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem.

6. Szekspir, W. Romeo i Julia


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)