feed Motyw władcy

Motyw władcy - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 38

Czy władza deprawuje? Człowiek ponad człowiekiem...

...Omów temat, analizując wybrane teksty literackie.
-Jądro ciemności,
-Folwark zwierzęcy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce...

...Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
-Powitanie powstańca,
-Dziady,
-Nad Niemnem,
-Pan Wołodyjowski.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykł.

-Kronika polska
-Do króla
-Pieśń o Rolandzie
-Antygona
-Makbet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie obrazy dyktatorów...

...Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
-Cesarz,
-Antygona,
-Król Edyp,
-Makbet.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Literackie wizerunki władców.Omów w oparciu o wybrane lektury.

-Dziady,
-Rok 1984,
-Potop,
-Balladyna,
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw króla w literaturze. Przedstaw wybrane przykłady...

...na przestrzeni wieków.
-Do król,
-Balladyna,
-Król Edyp.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw władzy w literaturze różnych epok. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Mistrz i Małgorzata,
-Mały książę,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane...

...przykłady.
-Pieśń o Rolandzie,
-Odprawa posłów greckich,
-Reduta Ordona,
-Król Edyp.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok 2

-Odprawa posłów greckich
-Dziady
-Folwark Zwierzęcy
-Balladyna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw władzy w wybranych utworach literackich różnych epok...

-Folwark Zwierzęcy
-Balladyna
-Kordian
-Antygona

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Na podstawie wybranych utworów udowodnij,że władza wpływa...

...negatywnie na losy bohaterów.
-Granica,
-Folwark zwierzęcy,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Oblicza władcy. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w lit.

-Iliada,
-Cesarz,
-Balladyna,
-Antygona,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Oblicze władcy.Przedstaw sposoby funkcjonowania...

...tego motywu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
-Iliada,
-Cesarz,
-Ogniem i mieczem,
-Hamlet,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok...

...Omów na wybranych przykładach.
-Nie – Boska Komedia,
-Lalka,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów 2

-Nie-Boska komedia
-Dziady
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz arystokracji polskiej w literaturze XIX wieku. Omów...

-Nie-Boska komedia
-Dziady
-Nad Niemnem
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów kreację władcy odwołując się do wybranych tekstów lit

-Kronika polska
-Czarny Obelisk
-Hołd pruski

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Portret władcy w literaturze różnych epok. Zaprezentuj ...

...odwołując się do różnych epok.
-Odprawa posłów greckich,
-Makbet,
-Kordian,
-Rok 1984.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Portrety władców i ocena sposób ich rządzenia. Analiza...

-Kronika
-Cesarz
-Do króla
-Makbet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Postać władcy w literaturze. Zaprezentuj wybrane realizacje...

...tego motywu i określ jego funkcje.
- Pieśń o Rolandzie,
- Król Edyp,
- Makbet.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 38

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)