feed Motyw rodziny

Motyw rodziny - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 28

Literackie portrety rodziny. Przedstaw zagadnienie...

...na przykładzie 4 utworów z różnych epok.
-Powrót posła,
-Chłopi
-Moralność pani Dulskiej,
-Ferdydurke.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Literackie portrety rodziny. Zbadaj ich zgodność z konwencją...

...obyczajową wybranych epok
-Tango
-Granica
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Matka i córka - przedstaw różnorodność rodzinnych relacji...

...między bohaterkami i funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich.
-Cudzoziemka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Model życia rodzinnego w literaturze XIX i XX wieku...

...Omów temat na przykładzie wybranych utworów.
-Noce i dnie,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw rodziny w literaturze i serialach telewizyjnych

-Tango
-Klan
-M jak miłość

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów...

...na podstawie wybranych utworów.
-Pan Tadeusz,
-Szkice węglem,
-Ojciec Goriot.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej...

...Omów na podstawie wybranych utworów.
-Pan Tadeusz,
-Szkice węglem,
-Ojciec Goriot,
-Granica,
-Tango.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw rodziny w literaturze różnych epok. Rozwiń temat...

...w oparciu o wybrane lektury.
-Zbrodnia i kara,
-Świętoszek,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz rodziny w literaturze. Przeprowadź analizę w oparciu

-Dym
-Świętoszek
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów motyw rodziny w literaturze polskiej na podstawie...

...wybranych dramatów
-Nie-Boska Komedia
-Tango

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów różne sposoby funkcjonowania motywu powrotu do domu...

...rodzinnego w wybranych utworach literackich.
-Odyseja,
-Konrad Wallenrod,
-O synu marnotrawnym.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw konflikty rodzinne , odwołując się do utworów...

...wybranych epok literackich.
-Tango,
-Chłopi,
-Antygona.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości...

... i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
-Lalka,
-Ludzie bezdomni,
-Granica,
-Tango.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości...

...i losów wybranych bohaterów literackich.
-Granica,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Relacje miedzy dziećmi a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne...

...ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich.
-Granica.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów...

...na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
-Ferdydurke,
-Granica,
-Chłopi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze...

...Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.
-Moralność pani Dulskiej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury...

...XIX i XX wieku. Prześledź różne ujęcia tematu na wybranych przykładach.
-My dzieci z dworca ZOO.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata ...

...zachowania i poglądy dzieci . Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
-Pan Tadeusz,
-Moralność pani Dulskiej,
-Ferdydurke.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Rodzina jako motyw literacki. Omów i ocen wzorce rodzinne...

...prezentowane w literaturze dwóch wybranych epok.
-Nasza szkapa,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 28

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)