feed Motyw powstania

Motyw powstania - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 37

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze ...

...i sztuce.Omów temat na wybranych przykładach.
-Reduta Ordona,
-Kordian,
-Noc listopadowa,
-Warszawianka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Echa polskich powstań narodowych w literaturze.

-Kolumbowie rocznik 20
-Glora victis
-Noc listopadowa

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Echa powstań narodowych w literaturze polskiej XIX...

...na wybranych przykładach ukaż związki świata przedstawionego w dziele lit. z wydarzeniami historycznymi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Echa powstań narodowych w literaturze polskiej-nadzieje,mity...

... rewizja. Omów problem, analizując wybrane utwory.
-Nad Niemnem,
-Kordian,
-Warszawianka,
-Szymon Winrych.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Echa powstań narodowych. Omów temat, odwołując się do...

...wybranych utworów literackich i innych dzieł sztuki.
-Reduta Ordona.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Echa powstania listopadowego w literaturze i innych ...

...dziedzinach sztuki.Zaprezentuj sposoby funkcjonowania tego tematu w wybranych dziełach.
-Atak na szańce Woli,
-Reduta Ordona,
-Kordian,
-Grób Agamemnona
alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Echa powstania listopadowego w literaturze i sztuce...

... Zaprezentuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych dziełach.
-Wyjście z Polski,
-Dziady,
-Kordian,
-Noc listopadowa.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce...

...Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
-Reduta Ordona,
-Nad Niemnem,
-Kordian,
-Rozdziobią nas kruki i wrony.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw powstań narodowych w literaturze XIX i XX w.

-Pamiętnik z powstania warszawskiego
-Dziady
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw powstania narodowego w literaturze i malarstwie.

-Bitwa pod Ignacewem
-Rok 1863
-Reduta Ordona

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw powstania w literaturze.

-Gloria victis,
-Nad Niemnem,
-Rozdziobią nas kruki, wrony...
-Wierna rzeka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Obraz getta warszawskiego w literaturze polskiej. Omów na wybran

-Zdążyć przed Panem Bogiem
-Rozmowy z katem
-Medaliony
-Początek

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie...

...Odwołują się do wybranych przedstaw sposoby ukazywania zagłady oraz moralną wartość utworów.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz powstania listopadowego w literaturze i malarstwie...

...Zanalizuj i porównaj wybrane dzieła.
-Noc listopadowa,
-Reduta Ordona,
-Śmierć pułkownika.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz powstania warszawskiego w literaturze, filmie i muzyce

-Warszawskie dzieci
-Żądamy amunicji, Pieśń o Powstaniu

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów sposoby utrwalania pamięci o powstaniu styczniowym...

...Przywołaj dzieła literackie i malarskie.
-Noce i dnie,
-Gloria victis,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie...

...literaturze.Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.
-Dziady,
-Pan Tadeusz,
-Reduta Ordona,
-Lalka,
-Wesele.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw spo

-Omyłka
-Bitwa
-Noc listopadowa
-Długa

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Powstanie listopadowe utrwalone na kartach literatury. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Dziady,
-Oda do wolności,
-Noc listopadowa.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Powstanie listopadowe w literaturze. Przedstaw stosunek

-Dziady
-Oda do wolności
-Noc listopadowa

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 37

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)