feed Motyw ojczyzny

Motyw ojczyzny - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 30

Bóg, honor, ojczyzna - specyfika polskiego patriotyzmu.

-Pieśń o spustoszeniu Podola,
-Konrad Wallenrod,
-Nad Niemnem,
-Gloria Victis,
-Kolumbowie rocznik XX

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny...

...dramatopisarze wybranych epok?
-Odprawa posłów greckich,
-Dziady,
-Powrót posła,
-Antygona,
-Makbet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością - od idealizac

...do negacji. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
-Kazania sejmowe,
-Kordian,
-Wesele,
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kreatorzy narodowej wyobraźni. Którzy polscy twórcy zasługują...

... na to miano? Przedstaw ich sylwetki.
-Dziady,
-Konrad Wallenrod,
-Ogniem i mieczem,
-Pan Wołodyjowski,
-Potop,
-Oda do radości

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie obrazy Małych Ojczyzn...

... Przedstaw funkcję i sposób prezentacji motywu przywołując wybrane przykłady,
-Pan Tadeusz,
-Nad Niemnem,
-Chłopi,
-Dolina Issy

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miłość do ojczyzny jako temat literacki. Omów na wybranych...

...przykładach.
-Z głową na karabinie,
-Hymn do miłości ojczyzny,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miłość ojczyzny w ujęciu twórców epok przedrozbiorowych...

...Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw miłości do ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.

-Bogurodzica,
-Hymn do miłości ojczyzny,
-Dziady,
-Grób Agamemnona.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej

-Pieśń o spustoszeniu Podola,
-Kazania sejmowe,
-Powrót posła,
-Dziady,
-Wesele,
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej.

-Dziady,
-Grażyna,
-Konrad Wallenrod,
-Gloria victis,
-Echa leśne,
-Szymon Winrych.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw ofiary za ojczyznę w literaturze polskiej. Zanalizuj...

... problem odwołując się do utworu lirycznego, epickiego i dramatycznego.
-Elegia o chłopcu polskim,
-Kamienie na szaniec,
-Gloria Victis.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw ojczyzny i koncepcja patriotyzmu w literaturze różnych epo

-Pan Tadeusz
-Mała Apokalipsa
-Kamienie na szaniec

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw ojczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

-Kronika polska,
-Reduta Ordona,
-Warszawianka,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze różnych epok.

-Zwiędłe liście,
-Pan Tadeusz,
-Stepy akermańskie,
-Dolina Issy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrazy małych ojczyzn w przekazie twórców literackich...

...minionych epok i w wyobrażeniu współczesnego człowieka-u progu zjednoczonej Europy.Omów na wybranych przykładach.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ojczyzna i patriota prześledź sposób funkcjonowania tych pojęć..

...w literaturze rożnych epok, odwołując się do 4-5 utworów.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ojczyzna i patriotyzm - prześledź sposób funkcjonowania...

...tych pojęć w wybranych tekstach literackich dwóch dowolnych epok.
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ojczyzna jako motyw twórczości w epoce oświecenia...

...Omów na wybranych przykładach literackich z tego okresu.
-Hymn do miłości ojczyzny.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich

-Konrad Wallenrod
-Pan Tadeusz
-Moja piosnka
-Testament mój

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ojczyzna utracona w tekstach emigracyjnych różnych epok...

-Inny Świat
-Ferdydurke
-Moja piosnka
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 30

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)