feed Motyw cierpienia

Motyw cierpienia - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 61

Ból, rozpacz, cierpienie jako uczucia nierozerwalne...

...związane z życiem człowieka. Zaprezentuj na przykładzie wybranych bohaterów literackich.
-Konrad Wallenrod.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienia ludności cywilnej w czasie II wojny światowej...

...Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i filmu. Porównaj sposoby ukazywania tego problemu.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie i jego sens. Omów zagadnienia analizując...

-Proszę państwa do gazu
-Księga Hioba
-Hamlet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie i jego wpływ na psychikę człowieka

-Dżuma
-Tren XI
-Inny świat
-Ludzie bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie i śmierć w utworach literackich różnych epok...

...Odwołaj się do wybranych przykładów.
-Tren VI,
-Kot w pustym mieszkaniu.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Omów...

...funkcję i sposoby ujęcia tego motywu wykorzystując teksty różnych epok.
-Dzieje Tristana i Izoldy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich. Rozwiń ...

...na wybranych utworach.
-Zbrodnia i i kara,
-Inny świat,
-Medaliony.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literackich...

... Omów funkcje i sposób ujęcia tego motywu wykorzystując teksty z XX wieku.
-Pokolenie,
-Ballady i romanse,
-Dżuma,
-Inny świat

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako doświadczenie bohaterów literatury. Rozwiń...

...temat na przykładznie co najmniej trzech postaci.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów..

...funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach
-Wieża
-Treny
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie jako nieodłączny atrybut ludzkiej egzystencji. Omów..

...funkcjonowanie cierpienia w literaturze na wybranych przykładach.
-Do Anny,
-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,
-Hamlet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie niewinnych, czyli dramat holocaustu. Przedstaw...

...temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
-Medaliony

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie siłą kształtującą, czy niszczącą człowieka...

...Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok
-Dziady
-Sonet
-Hamlet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie, jako nieodłączna cześć egzystencji człowieka

-Dżuma
-Zbrodnia i kara
-Romeo i Julia

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Cierpienie, jako nieodłączny element miłości. Rozważ problem...

...odwołując się do wybranych dzieł.
-Konrad Wallenrod
-Pan Tadeusz

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Co o wpływie cierpienia na osobowość człowieka mówi...

-Pieśń o Rolandzie
-Wichrowe wzgórza

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Doświadczanie cierpienia. Rozwiń temat w oparciu o wybrane...

...teksty literackie z różnych epok.
-Cierpienia młodego Wertera,
-Proces,
-Konrad Wallenrod,
-Król Edyp.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze romantycznej.

-Cierpienia młodego Wertera
-Nie – boska komedia
-Dziady
-Romantyczność

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia..

...w literaturze różnych epok
-Tren
-Inny świat
-Lalka
-Ludzie bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obraz cierpienia..

...w literaturze różnych epok
-Tren
-Inny świat
-Lalka
-Ludzie bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 61

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)