feed Motyw biesiady, balu

Motyw biesiady, balu, wesela - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 33

Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok...

...przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiada, zabawa jako motywy literackie. Omów zagadnienie...

...interpretując utwory literatury renesansu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując..

...wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu.
-Pan Tadeusz

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, bale, wesela, zgromadzenia w literaturze. Omów

-Dziady
-Chłopi
-Wesele

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy...

-Biblia,
-Mitologia,
-Dzieje Tristiana i Izoldy,
-Satyry i listy,
-Wesele,
-Mistrz i Małgorzata,
-Walc

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w lit polskie

-Dziady,
-Pan Tadeusz,
-Niech żyje bal,
-O zachowaniu się przy stole,
-Bal w operze,
-Chłopi,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, wesela, bale – przedstaw rolę motywu 2

-Żona modna,
-Dziady,
-Chłopi,
-Bal w operze,
-Wesele,
-Księga XII,
-O zachowaniu się przy stole.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, wesela, bale- omów rolę motywu, opierając się na tekst

...literatury polskiej
-Chłopi
-Wesele
-Przedwiośnie
-Dziady

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tego motywu

-Chłopi
-Wesele
-Żona modna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Biesiady, wesela, bale. Zaprezentuj rolę motywu

-Pan Tadeusz,
-Romeo i Julia,
-Dziady,
-O doktorze Hiszpanie,
-Pijaństwo,
-Niech żyje bal,

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok? Przedstaw...

...to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.
-Potop
-Wesele

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok?

-Lalka
-Pan Tadeusz
-O zachowaniu się przy stole
-Mit o Dionizosie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw balu i zabawy oraz jego funkcje. Dokonaj analizy

-Mistrz i Małgorzata
-Dziady
-Walc

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw balu w utworach literackich różnych epok...

...Omów na wybranych przykładach.
-Żona modna,
-Niech żyje bal,
-Bal w operze,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw biesiady w literaturze. Rozważ jego funkcje,

-Pieśń świętojańska o sobótce
-Dziady
-Pijaństwo

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw karczmy, knajpy, kawiarni w literaturze...

... Prześledź znaczenie tego miejsca na przestrzeni wieków w wybranych utworach literackich.
-Cafe-bar,
-O ślachcicu polskim,
-Pan Tadeusz,
-Chłopi
alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw ślubu i wesela w różnych utworach literackich.

-Pan Tadeusz
-Wesele w Atomicach
-Wesele

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw wesela w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory...

...literackie różnych epok, przedstaw jego wybrane realizacje.
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw zabawy, balu, wesela w literaturze.

-Dziady,
-Pan Tadeusz,
-Nad Niemnem,
-Niech żyje bal,
-Chłopi.
-Bal w operze,
-Przedwiośnie

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motywy biesiadne w literaturze.

-O doktorze Hiszpanie
-Pijaństwo
-Pan Tadeusz
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 33

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)