feed Język

Język - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 136

Akcent wyrazowy we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko...

...i jego funkcje w języku polskim.
-Przykłady własne

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce...

...Omów na wybranych przykładach.
-Boska komedia,
-Krzak dzikiej róży,
-Wesele.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Analiza zapożyczeń z mitologii nordyckiej w trylogii...

...J.R.R Tolkiena.
-Tolkien albo baśń zrehabilitowana,
-Władca Pierścieni,
-Kraniec świata.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Archaizacja i jej funkcje w dziełach literackich...

...Omów na wybranych przykładach.
-Stara baśń,
-Krzyżacy,
-Potop.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Błąd a innowacja językowa...

... Wyjaśnij pojęcia i podaj przykłady.
-Zagadnienia poprawności gramatycznej,
-Praktyczna stylistyka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Błąd językowy jako źródło komizmu.

-przykłady wypowiedzi polityków i komentatorów sportowych,
-Jaka jesteś, polszczyzno?

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj wybrany materiał...

...językowy np. z tekstów zapożyczonych z zeszytów uczniowskich, tekstów kabaretowych i inne.
-Król i Maciej,
-Tofik,
-Supermarket.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Błędy językowe. Zanalizuj zjawisko na podstawie danych...

...przykładów z radia, telewizji i prasy.
-Kultura języka polskiego
-Współczesny język polski

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Czy język może być przedmiotem manipulacji? Zaprezentuj...

...problem odwołując się do wybranych przykładów.
-Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Wskaż i omów

...zwracając uwagę na cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.
-Krzyżacy,
-Wesele.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne, zanalizuj...

...przykłady ze współczesnej polszczyzny.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj analizy języka specjalistycznego wybranego przez...

...Ciebie zawodu.
-Prowadzeni słowami,
-Expose Premiera Donalda Tuska.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj analizy języka urzędników pod kątem poprawności...

...opierając się na dowolnym materiale
-Własne przykłady

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj analizy języka użytkowników CB radia

Wywiad:
-z kierowcą tira
-z funkcjonariuszem drogówki

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich...

...na podstawie zgromadzonego materiału.
-Księga przysłów polskich.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj analizy słownictwa specjalistycznego wybranego przez...

...Ciebie zawodu.
-Na dobre i na złe,
-Dr. House,
-Połóż staruszka w hali odlotów.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dokonaj porównania języka mówionego i pisanego...

...Omów różnice pomiędzy tymi dwoma aktami mowy-Tkacze
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Ekspresja i impresja.Analizując celowo zgromadzony materiałach..

...językowych określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
-Dies irae,
-Reklama Plus GSM.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko...

...przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.
-Język i my,
-Zarys poetyki.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Funkcja magiczna języka i jej przejawy...

...w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
-Eufemizmy współczesnego języka polskiego

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 136

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)