feed Motyw człowieka

Motyw człowieka - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 25

Czy człowiek jest istotą wolną? Zanalizuj problem odwołując...

...się do wybranych tekstów literackich.
-Świętoszek
-Inny świat
-Gloria victis

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek i jego zmagania z losem. Przedstaw problem...

...odwołując się do literatury współczesnej
-Dżuma
-Inny świat
-Proces

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych...

...dzieł literatury współczesnej.
-Pożegnanie z Marią
-Medaliony

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest...

...Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie znanych ci utworów literackich.
-Ferdydurke.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek kowalem swego losu. Na przykładzie wybranych...

...bohaterów literackich rozważ słuszność tej tezy.
-Zbrodnia i kara
-Ludzie Bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek nie urodził się sobie. Jakie wartości proponują...

...czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych tekstów.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek poszukujący swego miejsca w świecie. Na wybranych...

...przykładach z literatury omów rożne postawy bohaterów literackich.
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w drodze. Omów różne realizacje tego motywu...

...w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku
-Jądro ciemności
-Kordian
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w godzinie próby. Omów temat na podstawie analizy...

...wybranych przykładów literackich.
-Inny świat
-Konrad Wallenrod

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w obliczu śmierci. Zanalizuj wybrane dzieła literatury.

...i innych dziedzin sztuki.
-Proszę państwa do gazu
-Dżuma
-Cierpienia młodego Wertera

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w poetyckim zwierciadle bajek Ignacego Krasickiego.

-Przyjaciele
-Ptaszki w klatce
-Wstęp do bajek
-Żona modna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w przestrzeni miejskiej. Scharakteryzuj sposoby...

... jego funkcjonowania i różnorodne postawy wobec miasta
-Zbrodnia i kara
-Proces
-Dziady
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Scharakteryzuj postawy...

...bohaterów, analizując celowo dobrane teksty literatury obozowej.
-Proszę państwa do gazu

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek wobec okrucieństwa wojny. Omów kreacje...

...różnych postaw bohaterów na wybranych przykładach literackich XX wieku.
-Inny świat
-Kobieta cmentarna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek wobec żywiołów natury. Omów temat

-Tajfun
-Rota
-Świtezianka
-Cuda miłości

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek wobec zła. Scharakteryzuj różne postawy...

...odwołując się do wybranych utworów literackich.
-Dżuma
-Inny świat

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek XX w w systemach totalitarnych faszyzmu i stalinizmu

...Omów problem interpretując stosowne utwory
-Inny świat
-Medaliony
-Folwark zwierzęcy

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kim jest człowiek? Omów w oparciu o znane ci koncepcje...

...filozoficzne.
-Historia filozofii,
-Słownik motywów literackich.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywu...

...walki dobra ze złem w utworach J. R. Tolkiena.
-Władca Pierścieni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Poetycki portret człowieka. Omów na wybranych przykładach...

... z różnych epok.
-Czego chcesz od nas,Panie,
-Krótkość żywota,
-Kowal.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 25

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)