feed Motyw obrzędów i tradycji

Motyw obrzędów i tradycji - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:

Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób...

... interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury.(Tradycja)

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Metody twórcze-Tradycja czy awangarda? Który sposób...

...interpretowania świata odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór przykładami z literatury.(Awangarda)

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

-Don Kichot,
-Pan Tadeusz,
-Tango,
-Nad Niemnem,
-Chłopi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze, omów sposoby...

...ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby...

...ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
-Pan Tadeusz,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych

-Dziady II
-Chłopi
-Wesele

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów ich funkcje...

...w wybranych utworach.
-Pieśń świętojańska o sobótce,
-O zachowaniu się przy stole.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i obyczaje w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiani

-Pieśni
-Dziady
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i rytuały w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich...

...funkcjonowania analizując wybrane utwory
-Dziady
-Chłopi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obrzędy i święta w naszej literaturze. Omów na wybranych...

...przykładach.
-Pastorałki,
-Dziady,
-Pan Tadeusz,
-Wesele.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obyczaj w literaturze średniowiecznej i staropolskiej. Omów...

...Omów na wybranych przykładach.
-Pan Tadeusz,
-O zachowaniu się przy stole.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obyczaje szlacheckie obecne w literaturze różnych epok.

-Pamiętniki
-Żywot człowieka poczciwego
-Potop

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów różne sposoby przedstawiania polskich tradycji rodzinnych..

...i świątecznych, analizując wybrane przykłady literackie
-Dziady
-Chłopi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Omów sposoby przedstawiania i funkcje obrzędów i obyczajów...

...ludowych w literaturze.
-Dziady,
-Wesele,
-Chłopi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Opis obrzędów i obyczajów ludowych w literaturze polskiej.

-Dziady
-Pan Tadeusz
-Chłopi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Polskie Obrzędy ludowe w literaturze i filmie.

-Dziady,
-Chłopi,
-Lawa.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Polskie obrzędy, tradycje i obyczaje jako źródło inspiracji lit.

-Pieśń Świętojańska o Sobótce
-Dziady II
-Chłopi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Staropolska obyczajowość utrwalona w tekstach literackich...

-Pan Tadeusz
-Moja piosenka II
-Potop.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Tradycja i obyczaj przedstaw na wybranych przykładach...

...z literatury polskiej i obcej.
-Pieśń Świętojańska o Sobótce,
-Pan Tadeusz,
-Chłopi.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu


  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»

Display #  
Results 1 - 19 of 19

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)