feed Motyw miasta, miejscowości

Motyw miasta, miejscowości - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 85

Architektura miasta w ujęciu literackim i malarskim. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Lalka,
-Zbrodnia i kara,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Dialekt twojego regionu. Dokonaj charakterystyki na podstawie...

-Wywiad z mieszkańcami wsi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze...

...i malarstwie pierwszej polowy XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jaki sens nadała literatura motywowi miasta? Odpowiedz...

...posługując się wybranymi przykładami.
-Mendel Gdański,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Lublin, jako centrum kultury regionalnej. Przedstaw osiągnięcia.

...wybranych twórców związanych z Lubelszczyzną.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasta i ich mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku...

...Przedstaw na wybranych przykładach.
-Ziemia obiecana,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto - miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos , przestrzeń...

...destrukcji.Omów rożne sposoby widzenia miasta w utworach literackich.
-Dziady,
-Lalka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto - synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia...

...i degradacji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
-Dziady,
-Lalka,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Miasto - synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia...

...i degeneracji?
-Hanemann
-Ziemia obiecana

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto i jego oblicza w literaturze i malarstwie. Omów temat...

...na wybranych przykładach dzieł sztuki.
-Mistrz i Małgorzata,
-Zbrodnia i kara.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto i jego wpływ na losy bohatera. Przedstaw zagadnienie...

...na wybranych przykładach z różnych tekstów kultury.
-Ulica paryska w deszczu,
-Mistrz i Małgorzata.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów ..

literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto jako przestrzeń kształtująca postawy życiowe bohaterów,2

...literatury XX wieku
-Dżuma
-Raport z oblężonego miasta

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto jako przestrzeń literacka. Rozważ problem miasta...

...w literaturze w oparciu o wybrane przedmioty.
-Lalka,
-Wiosna.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ zagadnienie...

-Ojciec Goriot
-Zbrodnia i kara
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów...

...zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury.
-Zbrodnia i kara,
-Jechać do Lwowa.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degra

-Zbrodnia i kara
-Lalka
-Dżuma

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto w literaturze i kulturze XIX i XX w. Odwołując się do...

...wybranych tekstów.
-Zbrodnia i kara
-Powiśle
-Lalka

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto w literaturze, filmie i fotografii - przedstaw na wybrany

-Bombardowanie Pragi
-Blaszany bębenek
-Zbrodnia i kara.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Miasto w ujęciu wybranych twórców, przedstaw różne sposoby...

...kreacji tej przestrzeni.
-Ojciec Goriot,
-Dżuma,
-Zbrodnia i kara.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 85

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)