feed Literatura

Literatura - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 654

"Powołali go na słup..."- posiłkując się literaturą hagiograficz

...omów różne drogi do świętości.
-Święci na każdy dzień

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

"Powołali go na słup..."- posiłkując się literaturą...

...hagiograficzną, omów różne drogi do świętości.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

"Powołał go Pan na słup"-posiłkując się średniowieczną...

...literaturą hagiograficzną omów różne drogi do świętości.
-Legenda o św. Aleksym

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich...

...na przykładzie przysłów o określonej tematyce.
-Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Analizując kwiatki św. Franciszka i utwory literatury...

...współczesnej, wyrastające z tradycji franciszkańskiej. Przedstaw zawarta w nich koncepcje ludzkiego istnienia.
-Wybór wierszy.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie...

...w nich motywów szekspirowskich.
-Cierpienia Młodego Wertera,
-Nie-boska komedia.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Analizując wybrane przykłady omów wpływ cenzury...

...na kształtowanie się dzieł literackich.
-We mgle,
-Który skrzywdziłeś,
-Raport z oblężonego miasta.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Analizując wybrane teksty programowe, scharakteryzuj i określ

-Do młodych
-Oda do młodości
-Confiteor

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Analizując wybrane utwory, przedstaw tragiczne losy pokolenia...

... Kolumbów -Popiół i diament
-Pokolenie II
-Kamienie na szaniec

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich...

...Porównaj zestawiając wybrane utwory.
-Antygona,
-Hamlet,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich...

...Porównaj, zestawiając wybrane utwory.
-Król Edyp
-Król Lir

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie...

...na przykładach bohaterów Króla Edypa i Antygony Sofoklesa.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Archaizmy i ich funkcje w literaturze.Omów na wybranych dziełach

... z równych epok.
-Bogurodzica
-Konrad Wallenrod
-Mazepa

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Archetyp altruizmu i przejawy postawy życiowej w literaturze...

... polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
-Mistrz i Małgorzata,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Artysta- wizjoner, prorok? Omów na wybranych przykładach...

...różne ujęcia artystów.
-Mistrz i Małgorzata,
-Nad Niemnem,
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce...

...Omów temat na wybranych przykładach.
-Do matki Polki,
-Mit o Demeter,
-Macierzyństwo.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bezkompromisowość i kompromis w zachowaniu bohaterów lit..

... Omów na wybranych przykładach
-Granica
-Nad Niemnem
-Romeo i Julia
-Antygona

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy...

...wybranych bohaterów literackich różnych epok.
-Nad Niemnem
-Ludzie bezdomni
-Romeo i Julia

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bogurodzica jako bohaterka utworów literatury polskiej...

...Przedstaw jej wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów.
-Bogurodzica

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bonapartyzm w literaturze i innych tekstach kultury...

...Omów na wybranych przykładach.
-Nie-Boska komedia,
-Pan Tadeusz,
-Hymn państwowy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 654

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)