feed Motyw pracy, kariery

Motyw pracy, kariery - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 1 - 20 of 42

Blaski i cienie kariery. Rozważ problem...

...odwołując się do postaw bohaterów wybranych utworów XIX i XX wieku.
-Kariera Nikodema Dyzmy,
-Lalka,
-Ziemia obiecana.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Blaski i cienie kariery. Rozważ temat...

...odwołując się do wybranych bohaterów literackich z różnych epok.
-Granica,
-Makbet,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Blaski i cienie kariery. Zaprezentuj temat odwołując

-Granica
-Lalka
-Makbet
-Ludzie bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bohater - karierowicz. Omów na wybranych przykładach.

-Ojciec Goriot,
-Kariera Nikodema Dyzmy,
-Granica,
-Ziemia obiecana,
-Siłaczka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Bohaterowie świadomie dążący do zrobienia kariery politycznej...

...co ich łączy? Omów na wybranych przykładach.
-Granica,
-Balladyna,
-Szewcy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Człowiek sukcesu, karierowicz, jako bohater literatury i filmu..

...Omów temat i oceń wybrane postacie i sposób ich kreowania w literaturze.
-Niepokonany,
-Mała Apokalipsa,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Droga bohatera do kariery. Omów funkcje motywu...

...w kreacji wybranych bohaterów.
-Lalka,
-Ludzie bezdomni,
-Kariera Nikodema Dyzmy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Etos pracy

-Dżuma
-Nad Niemnem
-Kamizelka
-Ludzie bezdomni

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Etos pracy - jego rola i znaczenie w życiu człowieka...

...Omów na wybranych przykładach literackich.
-Inny świat,
-A…B…C…
-Żywot człowieka poczciwego.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Etos walki etos pracy w literaturze polskiej XIX w

-Pan Tadeusz
-Nad Niemnem
-Lalka
-Kordian

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Etos walki i etos pracy w literaturze polskiej XIX wieku

-Dziady
-A...B...C...
-Gloria Victis

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do kariery?...

...Przedstaw na wybranych przykładach.
-Kariera Nikodema Dyzmy,
-Lalka,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi? Zanalizuj problem...

...odwołując sie do wybranych przykładów bohaterów literackich.
-Noce i dnie.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi? Zanalizuj problem...

...odwołując się do wybranych przykładów bohaterów literackich.
-Zbrodnia i kara,
-Nad Niemnem,
-Chłopi,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Jaką rolę przypisała literatura motywowi pracy? Odpowiedz...

...posługując się wybranymi dziełami z różnych epok.
-Noce i dnie,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując...

...postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kariera i jej wpływ na człowieka. Omów na wybranych...

...przykładach.
-Kariera Nikodema Dyzmy,
-Makbet,
-Doktor Piotr.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kariera – kluczem do szczęścia? Rozważ problem, przywołując...

...losy wybranych bohaterów literackich.
-Granica,
-Lalka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Nad Niemnem,
-Ziemia obiecana,
-Inny świat.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pracy i jej rola w życiu bohaterów literackich. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Noce i dnie,
-Inny świat,
-Siłaczka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 1 - 20 of 42

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)