feed Motyw kobiety

Motyw kobiety - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 41 - 60 of 136

Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie ...

...wybranych dzieł literackich i malarskich.
-Bogurodzica,
-Antygona,
-Siłaczka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kobiety w dramatach Szekspira. Przedstaw temat.

-Makbet
-Poskromienie złośnicy
-Sen nocy letniej

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie...

...analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kobiety w życiu Adama Mickiewicza i na kartach jego utworów.

-Do *** (Na Alpach w Splugen)
-Grażyna

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kobiety- żony bohaterkami utworów literackich. Omów...

...na wybranych przykładach z różnych epok.
-Żona modna,
-Moralność pani Dulskiej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kochająca, toksyczna, altruistyczna? Omów na wybranych

-Księga Królewska
-Dym
-Przedwiośnie

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kreacje kobiet w literaturze współczesnej i staropolskiej...

...Przedstaw i porównaj odwołując się do wybranych tekstów literackich.
-Dzieje Tristana i Izoldy.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka...

...literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.
-Balladyna,
-Nana.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów...

...na wybranych przykładach z tego okresu.
-Pani Bovary,
-Nad Niemnem,
-Siłaczka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.

-Zbrodnia i kara,
-Nad Niemenem,
-Lalka,
-Potop.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do...

-Granica
-Przy torze kolejowym
-Makbet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie portrety kobiet. Zaprezentuj ich typy i funkcje...

...na wybranych przykładach.
-Antygona,
-Makbet,
-Granica.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie portrety żon i kochanek w literaturze. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Tristan i Izolda,
-Żona modna,
-Romeo i Julia.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Literackie wizerunki kobiet przedstawione w lit. pozytywizmu...

...scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów.
-Zbrodnia i kara,
-Nad Niemenem,
-Lalka,
-Potop.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Malarskie i literackie portrety kobiet.


-Mistrz i Małgorzata,
-Granica,
-Moralność pani Dulskiej,
-Siłaczka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Matki, żony, kochanki. Na przykładzie wybranych dzieł ukaż...

...różne kreacje kobiet w literaturze
-Lament świętokrzyski
-Grażyna
-Tango

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić analizując pr

-Biblia
-Antygona
-Makbet

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw kobiety fatalnej w literaturze trzeba omówić...

...analizując przykłady.
-Antygona,
-Makbet,
-Moralność Pani Dulskiej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw Kobiety fatalnej.Na przykładzie wybranych utw. literackich

... omów jego różnice i funkcje.
-Makbet,
-Balladyna,
-Lalka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw kobiety w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

-Dzieje Tristana i Izoldy,
-Noce i dnie,
-Granica,
-Pan Tadeusz,
-Makbet.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 41 - 60 of 136

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)