feed Mity

Mity - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 41 - 60 of 69

Od mitu i baśni do fantasy. Zaprezentuj przemiany w kreowaniu...

...literackiej wizji „odmiennych światów”, analizując wybrane teksty.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Poeci przeklęci - fakty i mity. Zaprezentuj sylwetki twórcze...

...wybranych artystów, analizując mechanizm ich legendy.
-Miłość,
-Sezon w piekle,
-Niemoc,
-Martwy język.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami pos

-Czekając na Godota
-Mit SyzyfaI
-kar

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego...

...w różnych dziedzinach sztuki.
-Pejzaż z upadkiem Ikara,
-Przed Breughelem Starszym.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Porównaj obrazy świata przedstawionego w wybranej...

...mitologii i utworach Tolkiena.
-Wędrówki Eneasza
-Bractwo pierścienia

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Portrety Prometeuszy w literaturze XIX i XX wieku. Omów...

...zagadnienie analizując wybrane dzieła.
-Mistrz i Małgorzata,
-Prometeusz,
-Konrad Wallenrod,
-Siłaczka.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości...

...uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach bohaterów literackich.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określ

-Mit Syzyfa
-Ikar
-Dziady

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw inspiracje mitologiczne w literaturze...

...multimedialnych grach komputerowych na wybranych przykładach.
-GRA LOKA

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw postawy ikaryjskie w literaturze polskiej.

-Mit o Dedalu i Ikarze
-Ikar
-Prawa i obowiązki,

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu mitycznych bestii...

...w literaturze i sztuce, analizują wybrane teksty kultury.
-Tezeusz i Minotaur,
-Piękna i bestia.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej...

-Ferdydurke
-Psalm miłości
-Nad Niemnem

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Realizm magiczny w prozie iberoamerykanskiej. Omów zjawisko...

-Podróż do źródeł czasu
-Sto lat samotności
-Szarańcza

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i multimedi

-Herkules
-Ikar
-Troja

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i w multime

-Reign of Chaos
-Troja
-Gothic I

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Różne sposoby odwołań do mitologii w poezji współczesnej.

-Wciąż o Ikarach głoszą
-Ikar
-Nike, która się waha

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantasty.

-Solaris
-Rok 1984
-Wehikuł czasu

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Różnorodne sposoby przedstawienia stworzeń fantastycznych...

...w literaturze.Porównaj ich obrazy i funkcje w wybranych utworach.
-Utracony tron
-Harry Potter

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Scharakteryzuj mity kosmogoniczne w mit. grecko - rzymskiej...

...i Tolkienowskiej. Zestaw podobieństwa i różnice.
-Stworzenie świata i człowieka,
-Ainulindale.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych

-Diuna
-Solaris
-Krew elfów

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 41 - 60 of 69

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)