feed Mity

Mity - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 21 - 40 of 69

Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia...

...Przedstaw funkcjonowanie, sposoby nawiązań i artystyczne efekty, odwołują się do wybranych przykładów.
-Upadek Ikara,
-Dedal i Ikar,
-Oda do młodości.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Mitologia jako inspiracja dla filmu i literatury. Omów je...

...analizując wybrane teksty.
-Syzyfowe prace,
-Oda do młodości,
-Deal i Ikar.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mitologia jako źródło motywów, postaw, wzorców osobowych...

...późniejszych epok. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
-Mit o Syzyfie,
-Dziady,
-Oda do młodości,
-Syzyfowe prace.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem...

...odwołując się do utworów z różnych epok.
-Tarcza Achillesa
-Mit Syzyfa

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mitologiczna frazeologia żywa do dziś. Omów zagadnienie...

...na wybranych przykładach.
-Laura i Filon
-Grób Agamemnona

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mitologiczni bohaterowie pokazani w tekście i na obrazie.

...Odwołaj się do przykładów z różnych epok
-Ikar
-Dziady
-Prometeusz

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz...

...Porównaj postawy odwołując się do wybranych przykładów.
-Dzieje Tristana i Izoldy,
-Pieśń o Rolandzie,
-Iliada i Odyseja.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Mity greckie - sięgając po źródła i opracowania omów wybrany mit

...bądź zestaw kilka wersji tego samego mitu
-Dedal i Ikar

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mity i legendy w twórczości Andrzeja Sapkowskiego.

-Ostatnie życzenie
-Pani jeziora
-Wieża jaskółki

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje...

...motywów zaczerpniętych w wybranych tekstach literatury polskiej.
-Pieśń świętojańska o sobótce,
-Dziady,
-Nike,
-Syzyfowe prace.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje...

...motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Mity kiedyś i dziś: porównanie mitologii starożytnych Greków...

...z mitologią wykreowaną przez Tolkiena w Silimarillion.Omów na wybranych przykładach literackich.
-Wierzenia i podania Greków i Rzymian,
-Silmarillion.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje...

...i polemiki z nimi - w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
-Konrad Wallenrod.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw Dedala i Ikara w literaturze i malarstwie, rozwiń...

...temat w oparciu o wybrane przykłady.
-Pejzaż z upadkiem Ikara,
-Deal i Ikar,
-Mitologia.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw ikaryjski w literaturze.

-Wciąż o Ikarach głoszą,
-Ikar,
-Dedal i Ikar,
-Prawa i obowiązki.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Motyw ikaryjski. Omów funkcjonowanie, sposoby nawiązań...

... i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów
-Pieśń
-Ikar

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw przeznaczenia w Sadze o wiedźminie.

-Chrzest ognia
-Czas pogardy
-Krew elfów

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze...

...różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
-Ikar,
-Dziady.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motywy mitologiczne. Rozróżnij funkcje, jakie pełnią...

...w znanych Ci utworach literackich.
-Syzyfowe Prace,
-Mit Syzyfa,
-Dziady.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze...

...i malarstwie epok. Na podstawie przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 21 - 40 of 69

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)