feed Motyw pracy, kariery

Motyw pracy, kariery - Prezentacje Maturalne

Nie ma Twojego tematu? KLIKNIJSortuj według:     Display #  

Results 21 - 40 of 42

Motyw pracy i walki w literaturze XIXw.

-Dziady,
-A.B.C.,
-Lalka,
-Kordian.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pracy w literaturze różnych epok. Omów temat...

...uwzględniając chronologie epok.
-Mała apokalipsa,
-Medaliony,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pracy w literaturze różnych epok.Rozwiń temat w oparciu...

...o wybrane przykłady.
-Zbrodnia i kara,
-Inny świat,
-Chłopi,
-Siłaczka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Motyw pracy. Omów na podstawie wybranych utworów pozytywizmu i M

-Chłopi
-Szkice, węglem
-Zapomnienie
-Zmierzch

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Na celowo dobranych przykładach przedstaw mechanizmy...

...kariery i awansu społecznego ukazane w utworach pisarzy XIX i XX wieku.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Obraz pracy w literaturze. Analizując wybrane przez siebie

-Dżuma
-Miłosierdzie Gminy
-Zmierzch

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Pochwała codziennej pracy w literaturze różnych epok.

-Księga II
-Lalka
-Żywot człowieka poczciwego

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Pozytywistyczny kult pracy w twórczości wybranych pisarzy...

...Omów temat analizując wybrane dzieła twórców doby pozytywizmu i epok późniejszych.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca - od przywileju do wyzysku. Analizując wybrane dzieła...

-Inny świat
-Pan Tadeusz
-Mit o Syzyfie
-Chłopi

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca - źródło radości czy smutna konieczność? Przedstaw...

...swoje przemyślenia po lekturze wybranych dzieł literackich.
-Nad Niemnem,
-Chłopi.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca jako kryterium oceny wartości człowieka....

...Zajmij stanowisko wobec tego poglądu wykorzystując wybrane przykłady.
-Inny świat.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca jako motyw przewodni w dziełach literackich różnych epok

-Inny świat
-Granica
-Chłopi
-Syzyf

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca jako pozytywna wartość, błogosławieństwo. Omów...

...na wybranych przykładach.
-Pieśń świętojańska,
-Nad Niemnem,
-Ludzie bezdomni.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Praca miarą wartości człowieka. Przedstaw problem...

...na podstawie wybranych utworów literackich.
-Nad Niemnem,
-Tadeusz,
-Lalka,
-Przedwiośnie.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Praca, jako wartość uszlachetniająca i degradująca człowieka...

...Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
-Dzień na Harmenzach,
-Dżuma,
-Chłopi.

alt
Cena: 45 zł
Szczegóły produktu

Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich...

...różnych epok.
-Z chłopa król,
-Śmierć urzędnika,
-Kariera Nikodema Dyzmy,
-Konrad Wallenrod,
-Lalka.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rola pracy w literaturze, jej wpływ na postacie. Omów temat...

...na podstawie dowolnych przykładów.
-Inny świat,
-Wolny najmita,
-Nad Niemnem.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Rola pracy w życiu człowieka. Zanalizuj funkcjonowanie

-Inny świat
-Księga II
-Zmierzch

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie.

-Pieśń świętojańska o Sobótce,
-Nad Niemnem,
-Siłaczka,
-Chłopi,
-Inny świat.

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktu

Trud ludzkiej pracy, jako temat w literaturze i w malarstwie.

-Inny świat
-Podaj cegłę
-Żeńcy
-Kopanie buraków

alt
Cena: 49 zł
Szczegóły produktuDisplay #  
Results 21 - 40 of 42

Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)